Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politi - Oslo politidistrikt

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Oslo politidistrikt med om lag 86 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett i 2010. Regjeringen legger opp til at midlene blant annet benyttes til stillinger til studenter som blir ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2011 og til dekning av helårsvirkningen av stillinger til nyutdannede fra Politihøgskolen som ble opprettet i 2010.