Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politi og påtalemyndighet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politi og påtalemyndighet med om lag 547 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett i 2010.

Regjeringen legger opp til at midlene blant annet benyttes til:

· Stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2011.

· Helårsvirkning av stillinger som ble opprettet i 2010 til nyutdannede fra Politihøgskolen.

· Opptak av 720 studenter ved Politihøgskolen også i 2011.

· Økt innsats innen asyl- og utlendingsfeltet.

· Økt bevilgning til Politiets sikkerhetstjeneste.