Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiet – bemanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet med 45,7 millioner kroner til økt bemanning i 2011. Det vil legge til rette for at politihøgskolestudenter som blir ferdig utdannet sommeren 2011, skal kunne tilbys jobb i etaten.

I tillegg foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til politiet med 80 millioner kroner til å dekke helårsvirkningen av å ansette politihøgskolestudenter som ble ferdig utdannet sommeren 2010.