Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiutdanning

I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 ble opptaket økt til 720 studenter, og det legges i budsjettforslaget for 2011 til rette for at dette høye opptaket videreføres også i 2011.

Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Samlet foreslås bevilgningen til Politihøgskolen økt med om lag 65 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2010.