Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindriftssenter

Regjeringen foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til drift av Internasjonalt Reindriftssenter i Kautokeino. Senteret ble etablert i 2005 for å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift.

Se også Samiske formål.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.