Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rikskonsertene

Arrangørstøtteordningen foreslås samlet styrket med 5 millioner kroner, og utvidet til å gjelde for alle musikksjangre. Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet blir slik avgrenset, og en større del av programmeringa blir desentralisert ved at midlene i større grad blir kanalisert direkte til konsertarrangører.

Det er videre lagt opp til en prosess i samarbeid med Rikskonsertene for å avklare Rikskonsertenes rolle som produsent og leverandør av offentlige konserter, herunder også Rikskonsertenes rolle som festivalarrangør.

Se også Musikk.