Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rovvilt

Regjeringen foreslår at overvåking og bestandsregistrering av rovdyr forsterkes, blant annet med ytterligere tilrettelegging for lokal deltakelse i bestandsregistreringen.

Dette gjøres ved å etablere ROVDATA med et budsjett på 6,9 millioner kroner. ROVDATA får ansvaret for formidling, drift og utvikling av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Sentrale oppgaver blir blant annet formidling av resultater og oppfølging av ulike brukergrupper, arbeid for videreutvikling av en mer enhetlig rovviltovervåking i Fennoskandia, videreutvikling og validering av metoder og etablering av en egen publikumsløsning for innmelding av rovviltobservasjoner.