Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sametinget

Totalt foreslår Regjeringen bevilgninger på om lag 356 millioner kroner i 2011, hvorav 225,7 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons, og kirkedepartementets budsjett. Bevilgningen til satsingen på samiske språk økes med 10 millioner kroner i 2011. Sametinget, som har en svært viktig rolle i arbeidet for samisk språk, tilføres 3,5 millioner kroner av denne økningen.