Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samhandlingsreformen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til samhandlingstiltak med 200 millioner kroner, til totalt 580 millioner kroner. I reformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens behov for helsetjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Dette innebærer at kommunenes andel av de samlede helsetjenester skal økes. Innfasing av nye oppgaver i kommunene skal skje gradvis, slik at kommunene får tilstrekkelig tid til å forberede nødvendige endringer i samarbeid med helseforetakene. I 2011 skal særlig følgende formål prioriteres:

– videreutvikle helse- og omsorgstjenestene med bedre organisatoriske modeller og utvikle samarbeid innad og mellom kommuner og helseforetak

– utvikle kompetanse og systemer, herunder å modernisere og styrke IKT-satsingen i helsesektoren

Videre foreslås e-helsearbeidet styrket med 50 millioner kroner. Innsatsen skal bidra til følgende:

– å videreutvikle Norsk Helsenett SF og øke selskapets innsats overfor kommunene

– å starte etablering av kjernejournal og nasjonal helseportal

– å styrke standardiseringsarbeidet