Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske språk – Divvun

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samiske språk med 10 millioner kroner i 2011. Av denne økningen legger Regjeringen opp til å sette av 4,7 millioner kroner til etableringen av en drifts- og utviklingsorganisasjon rundt Divvun, som er et prosjekt for utvikling og drift av samisk rettskrivingsverktøy for elektronisk tekstbehandling.

Se også Samiske formål.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.