Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske språk

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen tiloppfølgingen av Handlingsplan for samiske språk med 10 millioner kroner i 2011. Av dette foreslås 4,7 millioner kroner til Divvun (elektronisk rettskrivingsverktøy), 3,5 millioner kroner til Sametinget og 1,8 millioner kroner til Regjeringens oppfølging av handlingsplanen.

Se også Samiske formål.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon og pressemelding.