Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Særfradrag for uførhet

Regjeringen foreslår at særfradraget for uføre økes fra 1 614 kroner pr. påbegynt måned til 2 667 kroner pr. påbegynt måned. Bakgrunnen for forslaget er at en slik økning av fradragsbeløpet vil være nødvendig for å redusere skatteskjerpelsen for uføre som har for høy inntekt til å omfattes av skattebegrensningsregelen.

Se også Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 3.1 og 8.5.