Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Scenekunst

Regjeringens budsjettforslag for 2011 innebærer økte bevilgninger til scenekunstområdet på samlet 106 millioner kroner. Samlet foreslås det bevilgninger til scenekunst for 2011 på over 1,6 milliarder kroner.

Tilskuddet til de nasjonale teatrene; Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Den Nationale Scene foreslås økt med 14,8 millioner kroner. Tilskuddet til Nationaltheatret foreslås økt med 6,8 millioner kroner, inkludert 2 millioner kroner til dekning av økte pensjonskostnader.

Region-/landsdelsteatrene vil med budsjettforslaget for 2011 få en samlet økning av tilskudd på 20 millioner kroner. Tilskuddet til Agder Teater foreslås økt med 5,8 millioner kroner, til blant annet økte driftsutgifter og styrking av den kunstneriske aktiviteten i nytt hus. Tilskuddet til Nord-Trøndelag Teater foreslås økt med 2,4 millioner kroner. Tilskuddet til Teater Ibsen foreslås økt med 1,6 millioner kroner, blant annet knyttet til innflytting i midlertidige lokaler. Tilskuddet til Teatret Vårt foreslås økt med 2,4 millioner kroner, blant annet til videreføring av barneteatersatsingen i Ålesund.

Tilskudd til scenekunstformål inkludert dans under Norsk kulturfond foreslås økt med samlet 6,4 millioner kroner. Blant annet foreslås tilskuddsordningen for basisfinansiering for etablerte scenekunstgrupper styrket med 3 millioner kroner. Ordningen gjelder både dans og teater.

Tilskuddet til Nordic Black Theatre foreslås økt med 0,5 millioner kroner og tilskuddet til de programmerende scenene BIT Teatergarasjen, Black Box Teater og Teaterhuset Avant Garden foreslås hver økt med 0,4 millioner kroner. Tilskuddet til organisasjonen Danse- og teatersentrum foreslås økt med 0,3 millioner kroner.

Tilskuddet til Norsk teaterråd foreslås økt med 1,4 millioner kroner, blant annet til gjennomføring av den internasjonale amatørteaterfestivalen Tromsø Dialog 2011.