Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Seksuelle overgrep

Voldtektsutvalget foreslo i NOU 2008: 4 Fra ord til handling å etablere en ny landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Regjeringen startet oppfølgingen av forslaget gjennom å etablere et miljø bestående av åtte etterforskere ved Kripos i 2009 og 2010. I Regjeringens budsjettforslag legges det opp til å styrke Kripos med ytterligere fire årsverk til dette arbeidet i 2011.