Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sektoravgifter og gebyrer

- Regjeringen foreslår å redusere sektoravgifter og gebyrer med samlet om lag 38 millioner kroner. Gebyrer til Statens vegvesen reduseres, og sektoravgifter under Finanstilsynet, Kystverket og Mattilsynet endres.

For nærmere omtale se Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter, avsnitt 1.5.