Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sivilt samfunn – utviklingsland

Regjeringen mener det er viktig å støtte norske og internasjonale frivillige organisasjoners arbeid for å bidra til utvikling av aktive sivile samfunn i utviklingsland. Organisasjoner og nettverk har en viktig rolle og kontrollfunksjon overfor myndighetene. Arbeid for å mobilisere og styrke det sivile samfunnets kompetanse og kapasitet til å fremme demokratisk, sosial og økonomisk utvikling og respekt for menneskerettighetene er prioritert. Samtidig støttes frivillige aktørers eget arbeid for å bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. I tillegg til Regjeringens satsingsområder vektlegges særlig arbeid mot korrupsjon, en større vekt på resultater og at norske organisasjoner som har medlemsbase med opprinnelse fra utviklingsland, i større grad deltar i utviklingssamarbeidet.