Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøforsvaret

Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på 3282,5 millioner kroner. Forslaget innebærer at Sjøforsvaret styrkes gjennom bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring. Med dette vil den faktiske styrkingen av Sjøforsvarets budsjett samlet sett utgjøre 81 millioner kroner sammenlignet med 2010. Ressursøkningen benyttes i hovedsak til drift av Sjøforsvarets nye struktur og økt tilstedeværelse i nordområdene.

I løpet av 2011 forventes samtlige Fridtjof Nansen- og Skjold-klasse fartøyer satt i drift eller være under innfasing. Oppdatering av minerydderfartøyer og Ula-klasse undervannsbåter fortsetter. Det økte antall overflatefartøyer styrker Sjøforsvarets operative kapasitet og evne, men prioritering av den nye strukturen vil kunne medføre noe lavere aktivitet innenfor andre deler av Sjøforsvaret i 2011.

Regjeringen foreslår at tidligere stortingsvedtak om å flytte Sjøforsvarets rekruttutdanning til Bergen og nedlegge Madla leir blir omgjort. Sjøforsvarets rekruttutdanning videreføres dermed på Madla. Årsaken er at flyttingen viser seg å bli dyrere enn opprinnelig lagt til grunn. Dette skyldes at behovet for rekrutter til Sjøforsvaret er større enn tidligere beregnet, samt at det gjennom forprosjekteringen er identifisert høyere kostnader knyttet til bygg og anlegg.