Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattemyndighetenes adgang til å se id-kort

Regjeringen foreslår at skattemyndighetene skal få hjemmel til å kreve å se id-kortet som arbeidstakere skal ha etter reglene i arbeidsmiljøloven. Id-kortordningen gjelder i dag for bygge- og anleggsplasser. Adgangen til å se id-kortene vil bedre skattemyndighetenes grunnlag for å drive skattekontroll og forenkle deres arbeid, uten å pålegge arbeidstakerne eller arbeidsgiverne byrder av betydning. Forslaget vil styrke innsatsen mot svart arbeid, men innebærer ingen utvidelse av selve id-kortordningen.