Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteoppgjør

Det åpnes for at skatteetaten kan sende ut skatteoppgjøret for personlige skattytere i flere puljer enn de to man har i dag. Personlige skattytere får i dag skatteoppgjøret enten i juni eller oktober. De aller fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. De øvrige lønnstakerne og pensjonistene, samt personlige næringsdrivende og deres ektefeller, får i dag skatteoppgjøret i oktober. Formålet med endringen er at en del av de personlige skattyterne som i dag får oppgjøret i oktober, skal få dette tidligere. De nye skatteoppgjørspuljene tenkes ferdigstilt ca. 15. august og 15. september. De fleste lønnstakere og pensjonister vil fortsatt få skatteoppgjøret i juni.

Se også pressemelding.