Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skipsvrak

Regjeringen foreslår at det bevilges 30 millioner kroner til oppfølging av Kystverkets vrakrapport fra 2006. I denne rapporten har Kystverket vurdert faren for oljeforurensning fra vrak som ligger langs kysten. Kystverket leverte i januar 2010 en ny rapport om andre miljøgifter i skipsvrak enn olje. Rapporten konkluderer med at oljeforurensning fra vrak utgjør en større miljørisiko enn forurensning fra andre stoffer. I 2011 vil derfor tømming av vrak for olje bli prioritert.