Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole ─ leksehjelp og timetallsutvidelse

Regjeringen foreslår å kompensere kommunene for helårseffekten av ordningen med gratis leksehjelp for 1.-4. trinn som ble innført fra og med høsten 2010. Stortinget vedtok våren 2010 å lovfeste en plikt for kommuner og private skoler til å tilby gratis leksehjelp for elever på 1. – 4. trinn. Tilbudet skal være frivillig og gratis, og det skal ikke være en del av den obligatoriske opplæringen. I tillegg forslår Regjeringen å kompensere kommunene for helårseffekten av utvidelsen av timetallet på barnetrinnet med en uketime fra og med høsten 2010. Helårseffekten av tiltakene er samlet på 356 millioner kroner i 2011.