Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten finansieres i hovedsak av kommunenes frie inntekter og uten egenandeler for brukerne. Formålet med tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdommer og skader. I 2010 ble det bevilget 6,5 millioner kroner til styrking av skolehelsetjenesten i kommuner med store sosiale helseforskjeller. Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 2,5 millioner kroner til formålet i 2011.