Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skredforebygging

For å sikre mer helhetlig, effektiv og styrket bistand til skredforebygging ble statens bistand knyttet til alle typer skred samlet under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra 1.1.2009. NVE bistår kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking/ varsling, sikring og bistand ved beredskap.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NVE med 10 millioner kroner i 2011. Bevilgningsøkningen knytter seg til tilskudd til skredforebygging i kommuner. De samlede statlige midlene til flom- og skredforebygging anslås til om lag 185 millioner kroner i 2011.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, budsjettkapittel 1820.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.