Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Slepebåtberedskap

Regjeringen vil foreta en ny og samlet vurdering av den nasjonale slepebåtberedskapen, herunder igangsette en ekstern kvalitetssikring. I påvente av utredningen foreslås det at den etablerte slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet videreføres. Det foreslås videre at slepebåtberedskapen på Vestlandet styrkes gjennom en tilstedeværelseskontrakt som gir bedre tilgjengelighet av sleperessurser i regionen. Det foreslås bevilget til sammen 257 millioner kroner til den statlige slepebåtberedskapen i 2011, en økning på 30 millioner kroner.