Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

I praksis er det i dag reglene i foreldelsesloven som setter skranker for å få tilbakebetalt uriktig fastsatt merverdiavgift. Som følge av de foreslåtte reglene om endring av merverdiavgiftsoppgjør etter krav fra avgiftssubjektet, foreslår Regjeringen egne søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven. Hovedregelen blir at avgiftssubjektet må reise søksmål innen seks måneder etter utløpet av terminen avgiftsoppgjøret gjelder, eller etter at melding om vedtak ble sendt avgiftssubjektet. Dersom avgiftssubjektet benytter seg av den forvaltningsmessige klage- eller endringsadgangen, vil det løpe ny søksmålsfrist fra vedtaket i klage- eller endringssaken.

Departementet foreslår også tilsvarende søksmålsfrister i tolloven. Fristen for å gå til søksmål mot tollmyndighetenes vedtak skal være seks måneder fra melding om vedtaket ble sendt tollskyldneren.

Forslaget innebærer en harmonisering av reglene for søksmål på skatte-, merverdiavgifts- og tollområdet.