Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Spesialistgodkjenning

Stortinget har vedtatt at Helsedirektoratet ikke lenger skal ha adgang til å delegere myndighet til å behandle søknader om spesialistgodkjenning til private yrkesorganisasjoner. Bakgrunnen for endringen er å tydeliggjøre myndighetsutøvelsen på området, og å innrette spesialistgodkjenning som i andre nordiske land. Det legges opp til at Helsedirektoratet overtar oppgaven fra høsten 2011. Dette innebærer økte administrasjonskostnader, og det vil være behov for noen investeringer i infrastruktur. Det legges til grunn at det innføres gebyr for leger og tannleger ved søknad om spesialistgodkjenning. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til ordningen.