Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens pensjonsfond utland – nytt strategiråd

Finansdepartementet har opprettet et nytt strategiråd for Statens pensjonsfond utland (SPU). Rådet består av fire eksterne medlemmer, og har fått i oppdrag å skrive en rapport om den langsiktige strategien for investeringene i SPU, og presentere denne senest 1. desember 2010.

 

Les mer i Nasjonalbudsjettet 2011 kapittel 5.

Se også egen pressemelding.