Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Studieplasser

Regjeringen foreslår å bevilge 76 millioner kroner til å etablere om lag 2 200 nye studieplasser for å møte behovet for kompetanse i arbeidslivet og de store ungdomskullene som de nærmeste årene vil søke seg til høyere utdanning. I tillegg kommer økte utgifter på om lag 31 mill. kroner til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen. Det vil bli tildelt studieplasser i lærerutdanning, realfag og teknologi, helse- og sosialfag, samt rettsvitenskap. Det foreslås også bevilget midler til en del frie studieplasser som institusjonene selv kan etablere i tråd med egne strategier, studentenes ønsker og regionale og nasjonale behov.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 157 millioner kroner til å videreføre nye kull med studieplasser opprettet i forbindelse med statsbudsjettene for 2006 og 2009 og Revidert nasjonalbudsjett 2009. Disse vil med opptrapping utgjøre nær 8 900 studieplasser i 2011.