Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykefravær

Det foreslås bevilget kr 31980 millioner kroner til sykepenger for arbeidstakere i 2011. Antall sykepengedager betalt av folketrygden per sysselsatt økte med nærmere 10 prosent i 2009. Det er lagt til grunn en nedgang i det trygdefinansierte sykefraværet på 7 prosent i 2010.