Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tannhelse

Tiltak for å bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester, inkludert et kompetanseløft i sektoren, er høyt prioritert. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningene til tannhelsefeltet med 24 millioner kroner i 2011. Midlene foreslås brukt blant annet til videre oppbygging av regionale odontologiske kompetansesentre, oppbygging av tannlege-/psykologteam for utredning og eventuelt behandling av personer utsatt for tortur og overgrep og pasienter med odontofobi, samt å etablere en elektronisk prisopplysningstjeneste for tannbehandling.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM AS) med 5 millioner kroner i 2011 for å dekke statens andel av økte husleiekostnader etter flytting til universitetsområdet.