Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tinglysning

Statens kartverk overtok 1. juli 2010 det administrative ansvaret for tinglysingen i fast eiendom og borettslagsandeler fra Justisdepartementet, jamfør omtale i revidert budsjett 2010. Dette medfører en økning i Miljøverndepartementets budsjett for 2011 på 190,6 millioner kroner.