Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tobakkavgift

Foruten å skaffe staten inntekter har tobakkavgiftene til formål å begrense forbruket av tobakk som bidrar til helsemessige problemer. I de siste årene har den tradisjonelt sterke nedgangen i omsetningen av tobakk flatet ut. I tillegg har snusforbruket økt kraftig siden 2000. Regjeringen foreslår å øke snusavgiften med 10 prosent og de øvrige tobakkavgiftene med 5 prosent reelt i 2011. Dette innebærer en avgiftsøkning (inkludert merverdiavgift) på 3,75 kroner for en 20-pakning sigaretter, 6,25 kroner for en snusboks (50 gram) og 8,75 kroner for en pakke røyketobakk (50 gram).

For nærmere omtale av forslaget se Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 4.4.