Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trosopplæring

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til trosopplæringsreformen i Den norske kirke med 27 millioner kroner. Forslaget innebærer at den samlede bevilgningen til reformen vil være på 197 millioner kroner i 2011.

Se også Kirken.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.