Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte – Statnett SF og Statoil ASA

Regjeringen foreslår å budsjettere med et utbytte fra Statnett SF på 461 millioner kroner for regnskapsåret 2010. Utbyttet utgjør 50 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt.

Regjeringen foreslår å budsjettere med et utbytte fra Statoil ASA på 12 818 millioner kroner for regnskapsåret 2010. Det understrekes at dette ikke er et forventningsrettet estimat, men en teknisk fremskrivning av utbytte som ble utbetalt fra Statoil ASA for regnskapsåret 2009.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, budsjettkapittel 4860 og 5685.