Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenrikstjenesten

Nettverket av norske utenriksstasjoner skal være et effektivt og velfungerende verktøy for Regjeringen i arbeidet med å oppnå utenriks- og utviklingspolitiske mål og prioriteringer, samtidig som utenriksstasjonene skal yte tjenester overfor andre departementer og opp­dragsgivere, norske borgere og næringslivsinteresser. I en verden i rask endring er evnen til omstilling og fleksibilitet av økende betydning. Det foretas derfor løpende vurderinger av hvordan tilgjengelige ressurser mest effektivt kan anvendes for å sikre at uteapparatet er tilpasset behov, interesser og politiske prioriteringer. Iverksatte tilpasninger i uteapparatet i siste periode omfatter opprettelse av ambassade i Astana, Kasakhstan og i Prishtina, Kosovo. Videre er ambassaden i Havanna, Cuba oppgradert til fullverdig ambassade og et ambassadekontor i Bagdad, Irak er under etablering. Justeringer i utenriksrepresentasjonen må også påregnes i 2011 som en normal tilpasning til rammebetingelser, endrede behov og prioriteringer.