Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingssamarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 27 milliarder kroner til norsk utviklingssamarbeid i 2011. Forslaget innebærer at bistandsbudsjettet vil utgjøre 1,02 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2011. Med dette er Norge fortsatt et av de landene som bevilger mest til bistand, målt som andel av BNI.

Viktige elementer i 2011-budsjettet er økt skogsatsing, kraftig styrket innsats for fornybar energi, klimatilpasning og forebygging av naturkatastrofer, inkludert støtte til matsikkerhet. Også andre tematiske satsinger får oppmerksomhet, som innsatsen for å bekjempe dødelighet blant barn og mødre.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene blant annet på disse områdene:

  • Ren energi-satsingen foreslås doblet til å utgjøre om lag 1,6 milliarder kroner i 2011-budsjettet.
  • Klimatilpasning foreslås økt med 335 millioner kroner.
  • Bevilgningen til innsatsen mot smittsomme sykdommer aids, malaria og tuberkulose foreslås økt med 75 millioner kroner gjennom Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og aids.

Se pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Se også FN.