Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Værradar i Øst-Finnmark

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til bygging av en ny værradar i Øst-Finnmark. Værradaren er planlagt bygget ved Gednje på Varangerhalvøya. Med byggestart i 2011 vil radaren kunne settes i drift sommeren 2012. Når radaren er i drift vil hele kysten av Finnmark og Troms være dekket av værradarnettet. Den nye radaren vil bidra til bedre varsling av farlig vær, blant annet polare lavtrykk, intense byger og sterk vind. Bedre varsling av været i området vil bidra til å øke sikkerheten for all værutsatt virksomhet i området, blant annet for den stadig økende skipstrafikken langs kysten og inn mot russisk område. Radaren vil også bidra til bedre varsling av flyværet i området, og derved til økt flysikkerhet.

Les mer under kapittel 283 post 50 i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.