Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vergemålslov

Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny vergemålslov, som blant annet innebærer å overføre oppgaver fra de kommunale overformynderiene til fylkesmannsembetene. Regjeringen foreslår at det i 2011 bevilges 20 millioner kroner til et prosjekt som skal forberede ikrafttredelsen av den nye vergemålsloven.