Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verneområder

Forvaltningen av verneområdene styrkes gjennom etablering av lokal forvaltning av nasjonalparker og store verneområder. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til forvaltning av verneområdene med 20 millioner kroner for 2011. Midlene vil blant annet gå til ansettelse av nasjonalparkforvaltere, etablering av nasjonalparkstyrer, utarbeidelse av forvaltningsplaner og styrket oppsyn.