Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veteraner

Regjeringen viderefører arbeidet med å styrke veteranenes rettigheter og kår. Ambisjonene i St.meld. nr. 34 (2008–2009) vil bli konkretisert gjennom en egen handlingsplan utarbeidet i løpet av 2011 i tett samhandling mellom involverte departementer, etater og veteran- og arbeidstagerorganisasjonene. Regjeringen vil også legge økt vekt på forskning og evaluering av tiltak for veteraner.