Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Visuell kunst og arkitektur

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til tiltak innenfor visuell kunst, arkitektur og design med 7,6 millioner kroner. Totalt foreslås det økte bevilgninger på området på 16,2 millioner kroner, inkludert til Nasjonalmuseet og KORO. I tillegg foreslås tilskuddet til kunstmuseene økt med 2,4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår videre en bevilgningsøkning på 1,9 millioner kroner som blant annet skal benyttes til ulike arkitekturtiltak, som Norsk Forms arbeid med ByLab, deltakelse i Europan Norge og Wild Card-ordningen. I tillegg til å styrke Norsk kulturfond med 3,8 millioner kroner foreslås det en bevilgningsøkning til Bergen Kunsthall på 1,1 millioner kroner og en bevilgningsøkning på 0,3 millioner kroner til Vestfossen Kunstlaboratorium. Nordic Light International festival of Photography, som arrangeres i Kristiansund, foreslås støttet med 0,5 millioner kroner.

Tilskuddet til Nordnorsk Kunstmuseum foreslås økt med 1,5 millioner kroner, til styrking av innkjøp og samlingsforvaltning. For Henie Onstad kunstsenter foreslås det økt tilskudd på 0,5 millioner kroner, til å styrke arbeidet med modernisme og samtidskunst. For Vestfoldmuseene foreslås det økt tilskudd på 0,4 millioner kroner, til å styrke aktiviteten ved Haugar Vestfold Kunstmuseum. Det foreslås også økt tilskudd til museer der kunstenheter inngår. Dette gjelder Museene i Sør-Trøndelag og Musea i Sogn og Fjordane.