Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Voksnes læring (BKA)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med 10 millioner kroner i 2011. Dette er en videreføring av bevilgningsøkningen i revidert nasjonalbudsjett i 2010. I alt foreslås det å bevilge 86,3 millioner kroner til programmet i 2011.

BKA skal bidra til å styrke lese-, skrive-, regne- og IKT-ferdighetene blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere. Bedrifter og offentlige virksomheter kan få tilskudd til å gi ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Les mer under programkategori 07.50 i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.