Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

eSporing i matproduksjon

Regjeringen foreslår en bevilgning på 6 millioner kroner i 2011 til å ferdigstille arbeidet med eSporing. Myndighetene startet i 2006 eSporingsprosjektet i samarbeid med næringsaktører i hele matproduksjonskjeden. Hensikten er å få bedre systemer for sporing fra bonde og fisker gjennom produksjons- og omsetningsledd fram til forbruker.