Statsbudsjettet 2012

Et budsjett for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Budsjettet er tilpasset den økonomiske situasjonen med stor internasjonal uro. Vi følger handlingsregelen for gradvis økt bruk av oljeinntektene. Det gjør oss forutsigbare og troverdige i den økonomiske politikken og bidrar til stabilitet i valutamarkedet.

Hovedsaker

Et budsjett for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd
- Budsjettforslaget for 2012 er innrettet for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd framover. Budsjettet er tilpasset en økonomisk situasjon med stor internasjonal uro, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2012
I tråd med skatteløftet holder Regjeringen skatter og avgifter om lag uendret i 2012. Regjeringen foreslår endringer som gir mer rettferdig fordeling, bidrar til forenkling, styrker miljøprofilen, øker likebehandling og tetter skattehull.

Et godt skatte- og avgiftsopplegg for næringslivet
Regjeringens skatte- og avgiftsendringer slår positivt ut for næringslivet med samlede lettelser på 1,1 milliarder kroner påløpt i 2012. Vårens evaluering av skatterefomen følges opp og bidrar til forenkling, økt likebehandling og tetting av skattehull.

Regjeringen styrker miljøprofilen for bilavgiftene
I budsjettforslaget for 2012 fortsetter omleggingen av bilavgifter i miljøvennlig retning. Regjeringen foreslår både å innføre en egen NOX-komponent i engangsavgiften og å legge større vekt på CO2-utslipp.

Bilkalkulator

I statsbudsjettet for 2012 fortsetter Regjeringen arbeidet med å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2012, som legges ut i Excel- og Html-format.

Liten betydning for matpriser

Regjeringen foreslår å øke merverdiavgiftssatsen på næringsmidler fra 14 prosent til 15 prosent. Samtidig foreslås det å fjerne avgiftene i matforvaltningen.

Statsbudsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2012.

Fylkesoversikt

– budsjettiltak fordelt på fylkene

– budsjettiltak fordelt på fylkene

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser og legger disse ut fortløpende her.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.