Avgiftssatser 2012

Tabellen viser satser for merverdiavgiften og særavgiftene for 2011 og 2012. Alle særavgiftssatser er i utgangspunktet justert opp med 1,6 pst. fra 2011 til 2012 for å ta hensyn til forventet prisstigning. Små avvik fra dette skyldes avrundinger.

Avgiftskategori

Sats for 2011 

Sats for 2012

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien 1

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

14

15

1

Lav sats

8

8

-

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

6,61

6,72

1,7

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,31

4,38

1,6

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

     

a) 0,0-0,7 vol.pst.

-

-

-

b) 0,7-2,7 vol.pst.

2,95

3,00

1,7

c) 2,7-3,7 vol.pst.

11,13

11,31

1,6

d) 3,7-4,7 vol.pst.

19,28

19,59

1,6

       

Avgift på tobakkvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

227

231

1,8

Sigaretter, kr /100 stk.

227

231

1,8

Røyketobakk, kr/ 100 gram

227

231

1,8

Snus, kr/100 gram

92

93

1,1

Skrå, kr/100 gram

92

93

1,1

Sigarettpapir, kr/100 stk.

3,45

3,51

1,7

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a 2

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 1 150 kg

36,31

36,89

1,6

neste 250 kg

79,14

80,41

1,6

neste 100 kg

158,31

160,84

1,6

resten

184,11

187,06

1,6

Motoreffekt, kr/kW

     

første 65 kW

0,00

0,00

-

neste 25 kW

466,00

315,00

-32,4

neste 40 kW

1 320,68

895,00

-32,2

resten

2 751,42

2 220,00

-19,3

NO X -utslipp, kr per mg/km

-

22,00

-

CO 2 -utslipp, kr per g/km

     

første 110 g/km (115 g/km i 2011)

0,00

0,00

-

neste 20 g/km

738,00

750,00

1,6

neste 40 g/km

744,00

756,00

1,6

neste 70 g/km

1 735,00

1 763,00

1,6

resten

2 784,00

2 829,00

1,6

fradrag per gram utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

738,00

850,00

15,2

fradrag per gram utslipp under 110 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 110 g/km (115 g/km i 2011)

620,00

750,00

21,0

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b, 3

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

NO X -utslipp, pst. av personbilavgift

-

25

-

CO 2 -utslipp, pst. av personbilavgift

22

25

3

Campingbiler. Avgiftsgruppe c, 4

     

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

     

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

     

stykkavgift, kr

10 468

10 635

1,6

Motoreffektavgift, kr/kW

     

første 11 kW

0,00

0,00

-

resten

465,84

473,29

1,6

Slagvolumavgift, kr/cm 3

     

første 125 cm 3

0,00

0,00

-

neste 775 cm 3

35,95

36,53

1,6

resten

78,84

80,10

1,6

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 100 kg

14,75

14,99

1,6

neste 100 kg

29,51

29,98

1,6

resten

58,99

59,93

1,6

Motoreffekt, kr/kW

     

første 20 kW

39,35

39,98

1,6

neste 20 kW

78,66

79,92

1,6

resten

157,31

159,83

1,6

Slagvolum, kr/cm 3

     

første 200 cm 3

3,08

3,13

1,6

neste 200 cm 3

6,15

6,25

1,6

resten

12,29

12,49

1,6

Drosje. Avgiftsgruppe h, 5

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

NO X -utslipp, pst. av personbilavgift

-

100

-

CO 2 -utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i,

     

stykkavgift, kr

3 447

3 502

1,6

Minibusser. Avgiftsgruppe j, 6

     

pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Årsavgift, kr/år

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 840

2 885

1,6

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 305

3 360

1,7

Campingtilhengere

1 065

1 080

1,4

Motorsykler

1 735

1 765

1,7

Traktorer, mopeder mv.

400

405

1,3

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

1,6

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-6,5

       

Avgift på båtmotorer , kr/hk

153,00

155,50

1,6

       

Veibruksavgift på bensin, kr/liter

     

Svovelfri 7

4,62

4,69

1,5

Lavsvovlet 8

4,66

4,73

1,5

       

Veibruksavgift på autodiesel, kr/liter

     

Svovelfri 9

3,62

3,68

1,7

Lavsvovlet 10

3,67

3,73

1,6

Biodiesel

1,81

1,84

1,7

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

11,21

11,39

1,6

Redusert sats

0,45

0,45

-

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

0,983

0,999

1,6

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

0,126

-

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,83

1,86

1,6

       

CO 2 -avgift

     

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm 3

0,48

0,49

2,1

Mineralolje, kr/liter

0,59

0,60

1,7

Mineralolje høy sats, kr/liter

0,69

0,70

1,4

Mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

0,69

0,42

-39,1

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

0,31

-

Bensin, kr/liter

0,88

0,89

1,1

Naturgass, kr/Sm 3

0,44

0,45

2,3

LPG, kr/kg

0,66

0,67

1,5

Redusert sats for naturgass, kr/Sm 3

0,05

0,05

-

       

Svovelavgift, kr/liter

0,076

0,077

1,3

       

Avgift på utslipp av NO x , kr/kg

16,43

16,69

1,6

       

Avgift på sluttbehandling av avfall , kr/tonn

     

Avgift på deponering av avfall

280

284

1,4

Avgift på avfall som deponeres med dispensasjon fra deponiforbudet

463

470

1,5

       

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

     

Trikloreten, kr/kg

63,18

64,19

1,6

Tetrakloreten, kr/kg

63,18

64,19

1,6

       

Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK

     

Kr/tonn CO 2 -ekvivalenter

212,44

225,00

5,9

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

17,92

18,21

1,6

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

2,81

2,85

1,4

Konsentrat (sirup), kr/liter

17,13

17,40

1,6

       

Sukkeravgift, kr/kg

6,94

7,05

1,6

 

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,04

1,06

1,9

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,06

5,14

1,6

b) Plast

3,05

3,10

1,6

c) Kartong og papp

1,26

1,28

1,6

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentpoeng. 
2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO 2 -utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent. 
3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentpoeng. Høyeste trinn i CO 2 -komponenten fjernes for gruppe b fra 1. januar 2012. 
4) Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentpoeng. Ilegges ikke NO X -komponent. 
5) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring oppgitt i prosentpoeng. 
6) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentpoeng. Høyeste trinn i CO 2 -komponenten fjernes for gruppe j fra 1. januar 2012. Ilegges ikke NO X -komponent. 
7) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. 
8) Bensin som har et svovelinnhold mellom 10 ppm og 50 ppm. 
9) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. 
10) Diesel som har et svovelinnhold på mellom 10 ppm og 50 ppm.

Kilde:Finansdepartementet.