Bilavgiftene reduseres og miljøprofilen styrkes

Regjeringen foreslår en rekke endringer i bilavgiftene i statsbudsjettet for 2012. Engangsavgiften får en sterkere miljøprofil. Samtidigvil bilens motoreffekt bli tillagt mindre vekt. Omregistreringsavgiften reduseres og bilavgiftene går samlet ned med om lag 185 millioner kroner i 2012.

Det har vært mange spekulasjoner rundt endringer i bilavgiftene i det siste, blant annet at dieselavgiften skal øke. Det stemmer ikke. Vi foreslår ikke økninger i drivstoffavgiftene. Det blir dermed ingen økte avgifter for de som har kjøpt bil de siste årene. Tvert omlegger vi nå til rette for mer forutsigbarhet for bileiere.

Siden 2007 har vi lagt vekt på CO2-utslipp i engangsavgiften, som er den avgiften du betaler når du kjøper ny bil. Regjeringens politikk har bidratt til nedgangen i CO2-utslippene fra nye personbiler på hele 24 prosent på fem år. I budsjettet for 2012 foreslår vi å gjøre biler med lave CO2-utslipp enda billigere, særlig gjelder dette ladbare hybridbiler som kommer på markedet neste år.

Bilbruk gir også utslipp av NOX og partikler, noe som medfører lokale miljø- og helseproblemer. Dette problemet er størst i byene. Problemer som varierer sterkt lokalt, løses best med lokale virkemidler, som for eksempel køprising. Men for å stimulere til kjøp av biler med lave lokale utslipp foreslår Regjeringen å innføre en egen NOX-komponent i engangsavgiften. Gjennomgående vil denne komponenten slå sterkere ut for dieselbiler enn for bensinbiler.

Engangsavgiften vil dermed bestå av fire komponenter: CO2, NOX, vekt og effekt. Regjeringen foreslår å redusere betydningen av motoreffekt. Dermed blir det mindre lønnsomt å trimme bilen ulovlig. Alt i alt anslår vi at inntektene fra engangsavgiften blir på omtrent samme nivå som før, men den målrettes ytterligere mot miljøutslipp.

I tillegg foreslår Regjeringen å redusere omregistreringsavgiften med 185 millioner kroner. Avgiften reduseres mest for typiske næringskjøretøy, gjennomsnittlig om lag 20 prosent.

Veibruksavgiftene på drivstoff setter en pris på kostnadene knyttet til ulykker, kø, støy og veislitasje. Alle biler, også de miljøvennlige, bidrar til slike utgifter, men i dag betaler ikke alle drivstofftyper veibruksavgift. Regjeringen ønsker å bidra til større forutsigbarhet på dette området, og varsler derfor at innen 2020 skal alle drivstoff ilegges veibruksavgifter etter energiinnholdet i drivstoffet.

I 2015 skal unntakene fra veibruksavgiften evalueres. Regjeringen har ikke planer om å gjøre endringer i veibruksavgiftene for alternative drivstoff før denne evalueringen. Regjeringen har heller ikke nå konkrete planer om å endre rammebetingelsene for elbiler. Helheten i rammebetingelsene for elbiler må imidlertid vurderes i årene framover på bakgrunn av utviklingen i salget av slike kjøretøy.

 

Les også:

Tabeller: Tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller
Diagram: CO2-incentivene i engangsavgiften
Kalkulator: Bilkalkulator
Pressemelding: Regjeringen styrker miljøprofilen for bilavgiftene
Pressemelding: Omregistreringsavgiften reduseres