CO2-incentivene i engangsavgiften

Figuren viser hva man sparer i engangsavgift ved å velge en bil med 1 g/km lavere CO2-utslipp, for eksempel ved å velge en bil med utslipp på 149 g/km i stedet for 150 g/km. Avgiftsbesparelsen er beregnet ved å se på bilens utslipp over levetiden og er målt i kroner per tonn CO2. Man sparer altså mellom 2 400 kroner og 11 000 kroner per tonn CO2 i 2011 ved å velge en bil med 1 g/km lavere CO2-utslipp. Dette er betydelig høyere enn den gjeldende prisen i EUs kvotemarked som ligger på mellom om lag 100 og 150 kroner per tonn CO2.

 

Verdien av redusert engangsavgift ved valg av personbil med 1 gram lavere utslipp.


Figuren viser CO2-incentivene i engangsavgiften.
Kroner per tonn redusert CO2-utslipp.

Verdien av redusert engangsavgift ved valg av personbil med 1 gram lavere utslipp.


Kilde: Finansdepartementet.

 

Les også:

Artikkel: Bilavgiftene reduseres og miljøprofilen styrkes
Tabeller: Tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller
Kalkulator: Bilkalkulator
Pressemelding: Regjeringen styrker miljøprofilen for bilavgiftene
Pressemelding: Omregistreringsavgiften reduseres