Fordelingsvirkning av skattesatsene

Tabellen viser fordelingsvirkning av Regjeringens forslag til nytt skatteopplegg i ulike intervaller for bruttoinntekt.1 Gjennomsnittlig endring. Negative tall betyr lettelser.

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser. Tusen kroner

Antall

Gjennomsnittlig skatt i referansesystemet for 2012

Gjennomsnittlig endring i skatt med forslaget

0 – 150

556 400

4 300

0

150 – 200

319 700

13 100

-300

200 – 250

350 400

26 200

-200

250 – 300

338 200

44 200

0

300 – 350

344 800

63 400

0

350 – 400

363 200

81 300

0

400 – 450

344 400

97 800

0

450 – 500

291 700

114 600

0

500 – 600

391 300

141 600

100

600 – 750

265 300

192 200

200

750 – 1000

172 700

273 200

400

1000 – 2000

118 200

462 200

1 000

2000 – 3000

13 100

901 400

2 100

3000 og over

8 700

2 227 200

3 500

I alt

3 878 000

100 200

0

1) Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.

Kilde:Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.