Bilkalkulator

Miljøvennlige biler blir billigere


I statsbudsjettet for 2012 fortsetter Regjeringen arbeidet med å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler. Regjeringen foreslår å redusere innslagspunktene i CO2-komponenten og øke fradragene for biler CO2-utslipp under 110 g/km. For også å stimulere til at det velges biler med lave lokale utslipp foreslås det å innføre en egen NOX-komponent i engangsavgiften. Samtidig reduseres effektkomponenten slik at engangsavgiften samlet ikke øker.

Les mer i pressemeldingen.

Ved å legge inn biltype og bilens vekt, CO2-utslipp, NOX-utslipp og motoreffekt vil du se differansen i nominelle kroner mellom dagens avgiftsregelverk og det som foreslås for 2012. Normalt vil satsene i engangsavgiften oppjusteres fra år til år ut fra forventet prisvekst. For en gjennomsnittlig personbil utgjør denne prisjusteringen om lag 1 800 kroner i økt avgift fra 2011 til 2012.

Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil framgå av modelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsteder. Dersom du ikke finner opplysninger om NOX-utslipp vil kalkulatoren automatisk sette NOX-utslippet til et gjennomsnitt for din biltype.

Biltype
Bilens egenvekt
(kg) *
Bilens CO2- utslipp
(g/km) **
Bilens NOx- utslipp
(mg/km)
Bilens motoreffekt
(kW eller hk) ***


Kalkulatoren tar utgangspunkt i gjeldende avgiftssatser for 2011 og forslag til satser for 2012. Finansdepartementet tar forbehold om at resultatene som kommer fram illustrerer de foreslåtte endringene, og er ikke bindende avgiftsfastsettelse. For eksakt avgiftsberegning henvises det til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Det gis et sjablongmessig fradrag i egenvekten på 10 prosent for hybridbiler, det vil si biler som har både forbrenningsmotor og elektrisk motor. Dette er referert til som ”hybrid” i kalkulatoren. Biler som kan kjøre på drivstoff med minst 85 prosent etanol får et fradrag på 10 000 kroner i engangsavgiften. Dette er referert til som ”fleksifuel/E85” i kalkulatoren.

Elbiler er fritatt for engangsavgift (men ikke vrakpant).

Se Toll- og avgiftsdirektoratets kalkulator for beregning av engangsavgift for bruktimport av biler.

 

Les også:

Artikkel: Bilavgiftene reduseres og miljøprofilen styrkes
Tabeller: Tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller
Diagram: CO2-incentivene i engangsavgiften
Pressemelding: Regjeringen styrker miljøprofilen for bilavgiftene
Pressemelding: Omregistreringsavgiften reduseres