5 Bruk av stikkordet «kan overføres»

På grunnlag av forslag i Gul bok for 1995 sluttet Stortinget seg til en endring av bevilgningsreglementet slik at stikkordet «kan overføres» i visse tilfeller også kan knyttes til andre poster enn bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger når dette anses påkrevd for å oppnå best mulig resultat av vedkommende bevilgning.

Under Nærings- og handelsdepartementet foreslås stikkordet knyttet til enkelte poster utenom postgruppen 30–49. Disse er oppført i tabellen nedenfor. Bruk av stikkordet begrunnes ut fra følgende to forhold:

  1. Bevilgningen gjelder bygg- og anleggs- og materiellbevilgninger.

  2. Utbetaling av tilsagn om tilskudd gitt i 2012 må helt eller delvis kunne foretas i 2013 eller senere budsjetterminer for å sikre at alle vilkår i tilsagnet er oppfylt før midlene utbetales.

Under Nærings- og handelsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2011

Forslag 2012

Begrunnelse for stikkordet

900

21

Spesielle driftsutgifter

26 940

68 100

b

900

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

12 000

b

904

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

26 607

167 200

a+b

922

72

Nasjonale følgemidler

42 100

b

934

21

Spesielle driftsutgifter

6 834

13 000

b

2421

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer

127 481

380 700

b

2421

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

361 249

285 000

b

2421

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft

29 874

5 000

b

2421

76

Miljøteknologi

257 000

b

2421

79

Maritim utvikling

27 209

b

2426

70

Tilskudd

44 500

b